پیام خوزستان
شهرداران اهواز و آبادان به دستور معاون اول رئیس جمهور برکنار می‌شوند؟
سه شنبه 31 فروردين 1400 - 20:58:08
پیام خوزستان - شهرداران اهواز و آبادان به دستور معاون اول رئیس جمهور برکنار می‌شوند؟.

http://www.khozestan-online.ir/Fa/News/277240/شهرداران-اهواز-و-آبادان-به-دستور-معاون-اول-رئیس-جمهور-برکنار-می‌شوند؟
بستن   چاپ