پیام خوزستان
قیمت دلار به 21 هزار و 950 تومان رسید
چهارشنبه 1 بهمن 1399 - 15:34:45
پیام خوزستان - همچنین قیمت خرید هر اسکناس دلار نیز 21 هزار و 450 تومان است.
همچنین قیمت هر اسکناس یورو برای خرید 26 هزار و 150 تومان و برای فروش 26 هزار و 650 تومان است.

http://www.khozestan-online.ir/Fa/News/241625/قیمت-دلار-به-21-هزار-و-950-تومان-رسید
بستن   چاپ