پیام خوزستان
اولین جلسه کارگروه مشترک فی مابین دو سازمان حفالظت محیط زیست و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
چهارشنبه 28 آبان 1399 - 12:40:55
پیام خوزستان - اولین جلسه کارگروه مشترک فی مابین دو سازمان حفالظت محیط زیست و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در محل حوزه ریاست سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور برگزار شد.

کیومرث کلانتری معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، با اعلام این مطلب گفت: نخستین جلسه کارگروه مشترک دو سازمان با حضور همه اعضای کارگروه و با حضور معاون محترم وزیر و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور جناب دکتر منصور و اینجانب برگزار و اعضا در خصوص بررسی دستور کار جلسه به بحث و تبادل نظر پرداختند. در این جلسه موضوعات مهمی از قبیل وضعیت مناطق چهارگانه و ارتقای سطح محدوده های پیشنهادی، تنظیم تفاهم نامه گشت و کنترل مشترک ، موضوع تحویل و تحول و کاداستر مناطق، تصرفات غیرقانونی و تغییر کاربری اراضی و همکاری در زمینه مبارزه با قاچاق چوب در جنگل های شمال بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
در پایان جلسه مقررشد جلسات در سطح معاونین ماهی یکبار برگزار شود

http://www.khozestan-online.ir/Fa/News/220350/اولین-جلسه-کارگروه-مشترک-فی-مابین-دو-سازمان-حفالظت-محیط-زیست-و-سازمان-جنگلها،-مراتع-و-آبخیزداری-کشور
بستن   چاپ