پیام خوزستان

آخرين مطالب

کمترين توقف زائران در مرز چذابه/عبور روزانه 40 هزار زائر از مرز

کمترين توقف زائران در مرز چذابه/عبور روزانه 40 هزار زائر از مرز
  بزرگنمايي:

خوزستان انلاين- در حال حاضر با وجود ازدحام زائران در پايانه مرزي چذابه اما تردد زائراني که مدارک قانوني را با خود به همراه آورده اند بسيار روان است. عشاق الحسين بدون کمترين معطلي از مرز چذابه عبور کرده و به ديدار معشوق خود مي روند.

از صبح امروز تا اين لحظه تردد بيش از 40 هزار زائر از مرز چذابه در سامانه ها ثبت شده است. مسئولان امنيتي و انتظامي ارشد استان خوزستان و بازرسان کشوري نيز به صورت مداوم از اين مرز بازديد کرده و همواره در پايانه مرزي حضور پيدا مي کنند.

پير، جوان، نوجوان و کودکان همه به عشق حسين راهي زيارت کربلا هستند. خادمان حسيني همچون روزهاي قبل به خدمت رساني به زائران مشغول هستند. هر موکب يک نواي حسيني را در فضاي مرز طنين انداز مي کند و با اين نواهاي زيبا و گوشنواز مي توان خود را نزديک به کربلا حس کرد.

پير، جوان و کودک همه به عشق حسين مي روند

ربابه نظري،  زائري که به سوي کربلا مي رود در آخرين گيت خروجي از مرز اظهار مي کند: از شهر تبريز آمده ام. 72 سال سن دارم و براي اولين بار است که به همراه اقوام در قالب کارواني کوچک 10 نفره به زيارت امام حسين (ع) مي روم.

وقتي از او مي پرسم چرا بعد از اين همه سالي که از خدا عمر گرفته تازه امسال قصد زيارت کربلا کرده به پهناي صورتش اشک مي ريزد و من هم  او را در اين حال خوشش تنها گذاشته و دوست ندارم بيش از اين اذيت شود.

عاشقان امام حسين (ع) از استان هاي مختلف زن و مرد پير و جوان با شور شوق به پابوسي امامي مي روند که عاشقانه دوستش دارند

وقتي از کنار او آرام آرام دور مي شدم صدايم مي زند و مي گويد: واقعا گرفتار بودم و رفتن به کربلا سعادت مي خواهد ولي اولين بار است که اين سعادت نصيبم شده است.

محمد مسحنه، ديگر زائري که راهي عراق است بيان مي کند: براي بار اول است که به زيارت امام حسين (ع) مي روم. از شهرستان شوش به همراه چهار دوست خود به اين زيارت مي روم.

اين زائر با حسي غم انگيز اما در عين حال خوشحال ادامه مي دهد: 25 سال از خدا عمر گرفته ام و امروز در راه رفتن به زيارت کربلا احساسي وصف نشدني دارم.

وي در پايان مي گويد: چند سال قصد سفر به کربلا را داشتم ولي هر سال قسمت نشده بود. حتي سال قبل که قصد زيارت را داشتم به دليل خدمت سربازي موفق به زيارت نشدم.

کربلا رفته ديگر آرام و قرار ندارد

حميد رستمي زائري با 30 سال سن که راهي کربلاست عنوان مي کند: از اصفهان آمده و براي زيارت امام حسين (ع) لحظه شماري مي کنم.

اين زائر مي افزايد: هرچند براي دومين بار است که راهي سفر کربلا هستم ولي باز هم شور و شوقي وصف نشدني دارم.

رستمي با اشاره به اينکه به صورت انفرادي به زيارت کربلا مي رود، يادآور مي شود: هر کسي که حداقل يک بار به زيارت کربلا برود ديگر آرام و قرار ندارد.

وي در پايان با تأکيد بر اينکه امام حسين (ع) مرد خداست، مي گويد: مردم بايد به کربلا بيايند تا خودشان حس و حال زيارت را از نزديک لمس و احساس کنند.

دست روي دلم نگذار 

پيرزني که با چند نفر ديگر راهي کربلاست را در پايانه مي بينم و وقتي از او سن و سالش را مي پرسم، مي گويد: نامم خاور پايمرد و 74 سال سن دارم.

با خنده اي که به او مي گويم مادربزرگ نامت را بعدا مي خواستم بپرسم اما خود جواب دادي، سئوال بعدي را از او مي پرسم که چرا اين همه دير به زيارت مي رود: اين زائر چشمانش پر از اشک مي شود و فقط يک جمله مي گويد آن هم اين است که دخترم دست روي دلم نگذار که از دوري حسين خون است.

امام حسين (ع) سختي نمي دهد

کنار گيت هاي ورودي به پايانه مرزي چذابه پيرمردي که قدي خميده دارد، توجه مرا به خود جلب مي کند. اين پيرمرد با چشماني معصوم گوشه اي نشسته و به افق خيره شده است.

بلافاصله به سمتش مي روم و وقتي مي گويم نامت چيست و از کجا آمده اي هيچ جوابي نمي شنوم. زني که در کنار اين پيرمرد ايستاده به جاي او مي گويد: نامش اکبر قاسمي است و از شيراز آمده؛ اين زن در ادامه مي گويد که همسرم گوش هايش سنگين است و بايد با صداي بلند با او صحبت کنيد.

با صداي بلند به آن پيرمرد مي گويم آيا سختت نيست که با اين وضعيت و سن بالا به کربلا مي روي؟ پيرمرد با صدايي لرزان مي گويد: امام حسين (ع) سختي نمي دهد و  عشق به او راه را هموار مي کند.

اين زائر با اشاره به اينکه دومين بار است که به زيارت کربلا مي رود در ارتباط با حس خود مي گويد: اينقدر خوشحال هستم که شب گذشته تاکنون نخوابيده ام.

وقتي به اين زائر مسن مي گويم پدر جان ديگر مزاحمت نمي شوم و التماس دعا در جواب مي گويد: تنها دعايم براي تو اين است که سعادت زيارت کربلا نصيبت شود.

کودکان و نوجوانان در زيارت هم پيشقدم هستند

کودکي بانمک را مي بينم که سربند ياحسين قرمز رنگ به سر خود بسته و از کنار مادرش تکان نمي خورد.

اميرعلي خوارزمي روي سکوهاي ورودي به پايانه مرزي چذابه نشسته و من هم کنارش مي نشينم، بعد از اينکه با صدايي بسيار آرام نامش را به من مي گويد از او مي خواهم که با صداي بلندتري صحبت کند.

اين زائر در جواب به اينکه براي بار چندم به زيارت کربلا مي رود، بيان مي کند: براي اولين بار است که به زيارت امام حسين (ع) مي روم و از بندرعباس آمده ام.

وي ادامه مي دهد: هميشه در عزاداري هاي هيئت هاي مذهبي شرکت مي کردم و امام حسين (ع) را خيلي دوست دارم.

خوارزمي در پايان يادآور مي شود: کاروان ما 10 نفره است.

از مدرسه اجازه زيارت گرفته ام

اميرحسين کيانوش راد نوجواني 13 ساله که در کنار مادرش در حال عبور از گيت هاي خروجي پايانه مرزي چذابه است، مي گويد: به همراه دوستان مادرم و در گروهي پنج نفره دوستانه به زيارت امام حسين (ع) مي روم.

اين زائر نوجوان در پايان با اشاره به اينکه هميشه در هيئت هاي عزاداري حسيني حضوري پررنگ دارد، مي افزايد: از شهرستان دزفول آمده ام و به عشق امام حسين (ع) از مدرسه ام اجازه گرفتم تا من هم مانند ساير زائران به زيارت ارباب بروم.

عبور بيش از 300 هزار زائر از مرز چذابه

فرماندار دشت آزادگان مستقر در مرز چذابه اظهار مي کند: تاکنون بيش از 300 هزار زائر از مرز چذابه خارج شده اند.

نادر عميدزاده در ادامه مي افزايد: تردد بسيار روان است و روزانه قابليت پذيرايي از 100 هزار زائر حسيني را در اين پايانه داريم. خوشبختانه زائران در کمترين زمان ممکن از گيت هاي کنترل گذرنامه عبور مي کنند.

تردد بسيار روان است و روزانه قابليت پذيرايي از 100 هزار زائر حسيني را در اين پايانه داريم. خوشبختانه زائران در کمترين زمان ممکن از گيت هاي کنترل گذرنامه عبور مي کنند

وي در پايان گفت: خوشبختانه به فضل الهي، همکاري زائران و حضور فعال مسئولان اجرايي، امنيتي و انتظامي استان تاکنون هيچ مشکل امنيتي و يا ديپورت زائران را در مرز چذابه نداشته ايم.

شهرداري اهواز با نصب استيج اقدام به جانمايي تلويزيون بزرگي کرده که از آن کليپ هاي معنوي و نواهاي عاشورايي پخش مي شود. در کنار اين تلويزيون زني بي حال افتاده که به اطرافيان نيز به انتظار رسيدن پزشک مستقر در مرز هستند.

قصد مصاحبه با اين زائر برگشته از کربلا را داشتم ولي حالش آنقدر بد بود که امکان صحبت نداشت، وقتي از اطرافيانش علت اين حال بد او را جويا مي شوم يکي به تلويزيون اشاره کرده و ديگري هم مي گويد با شنيدن (خداحافظ اي همنشين هميشه) دلتنگي بسيار به سراغش آمده و حالش بد شده است.

آري اينجا مرز چذابه همان معبر دلدادگان است، يکي با شوق به ديدار معشوق مي رود و ديگر با دلتنگي ها و کوله باري از غم دوري کربلا به ايران برمي گردد. حس و حال زائران وصف شدني نيست ولي با ديدن اين صحنه هاي زيبا تنها اشک هاي شوق است که روي گونه هايمان نقش مي بندد.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

نمایشگاه‌های فصلی فروش کالا در دزفول و چالش‌ها

چقدر تنها مانده‌ایم در کبود زمستان

میزبانی باشکوه مردم خوزستان از سردار دل‌ها

رازهای محبوبیت سردار سلیمانی در خوزستان/ با مردم از جنگ تا سیل

آیا ترور سردار سلیمانی به ترامپ در انتخابات کمک می‌کند؟

شوشتر، زیستگاه زمستانه ایده‌آل برای پرندگان مهاجر

شکوفه‌هایی که پژمرده شدند

افزایش بارش‌های سیل‌آسا در کشور

زندگی با طعم فاضلاب حکایت این روزهای اهواز/ سلامت مردم در خطر است

در حسرت لذت بردن از باران/ وقتی پیامد باران بیماری کودکان شد

بی‌تدبیری، رحمت الهی در اهواز را به بحران تبدیل کرد

سفید یا نقره‌ای، تو پل ما هستی...

گیاهخوارها بخوانند

مردم شهرکوت‌عبدالله همچنان در محاصره فاضلاب و آب‌باران

پشت پرده دست و پا زدن ضد انقلاب برای ناآرام نشان دادن "ماهشهر"

تعلل 2 ساله در ترخیص خودروهای معطل مانده در گمرک خرمشهر

اتفاقات اخیر را چگونه تحلیل کنیم

این داروهای کُشنده را مصرف نکنید!

نفس تنگ آبادان در زیر بار انبوه زباله ها

دریافت 172 مقاله در همایش ملی" سیلاب اگر تکرار شود"

عجایب مدیریتی در خوزستان/ مدیرکلی که همزمان معاون استاندار است

فریادهای زاگرس برای حفظ سرمایه ملی

سرنوشت نخل های تشنه بر «لب کارون»

کاهش تمایل فرزندآوری خوزستانی‌ها در سایه چالش های اقتصادی- اجتماعی

تعطیلی پروژه‌های عمرانی و بلاتکلیفی کارگران برای دریافت بیمه بیکاری

ناگهان چقدر زود دیر می‌شود؛ 12سال از مرگ قیصر گذشت

داستان میراحمد غریبی‌های ایذه و کابوس رانش زمین ادامه‌ دارد

ابهام درباره سرنوشت وثیقه سرمایه گذاران تاسیس جایگاه‌های سوخت

حالا نوبت شماست...

خاطره سیل در خوزستان فراموش شده است

هرس کونوکارپوس‌ها برای جلوگیری از تنگی نفس پاییزه در خوزستان

مانور دلدادگی در مرز عاشقی/ ماجرای رویایی که مثل سابق نیست

در میان ناآرامی ها هم آرام می گیریم/ اربعین امتحانی برای شیعیان

دل‌های راهی از مرز عاشقی/عزم رفتن «بی هراس جان» در شلمچه تکرار شد

حال و هوای زائران اربعین حسینی در پایانه مرزی چذابه

ریه های خوزستان باز هم خاکستری شد

خیمه های پذیرایی از زائران اربعین حسینی در مرز چذابه برپا شد

مرگ رویای کارون

مشکلات بهداشتی و سلامت مردم اهواز و روی سیاه فاضلاب

مسئولان به بهانه اربعین خدمت به ارباب رجوع را رها نکنند

خطر عفونی‌ها بیخ گوش کلان‌شهرها/ مطب‌هایی که شهر را بیمار کردند

چرا کارت‌خوان برخی پزشکان همیشه قطع است؟

به خاطر قلب‌تان، به کسی که دوستش دارید یک قول بدهید

داستان مبهم هیام از تولد تا فلج مغزی

وقوع 30 سیلاب در سال آبی گذشته در خوزستان

سردار منجزی، جانباز گتوندی که درس شهادت را هم پاس کرد

سه طرح انتقال آب از کارون دوباره به جریان افتاد

31 شهریور تاریخی برای دو سالگرد

"کوی مشعلی"، سرگردان بین اهواز و کوت‌عبدالله

دانه برفی‌ام اما پرتوان...