پیام خوزستان

آخرين مطالب

وقتي که توسعه شهر با سلامت همراه مي شود مقالات

وقتي که توسعه شهر با سلامت همراه مي شود
  بزرگنمايي:

سپاهان انلاين- سلامت شهري و سرمايه اجتماعي از طريق تعامل و کنش هاي متقابلي که مجريان با شهروندان دارند، منجر به بسط هنجارهاي اجتماعي سلامت در اذهان شهروندان مي شود. مسوولان شهراصفهان با پيش روي قرار دادن افق برنامه اصفهان 1404 معتقدند که شهرهاي فرهنگ محور، ارزش مدار، علم محور، مسئوليت پذير، زيبا، سرسبز، ايمن و هوشمند که هر کدام واژه هايي بسيار پرمعنا پرمحتوا است و دراين موضوع سلامت شهروندان و و فضاي شهري به عنوان برنامه اي نو حاکي از نگاه جامع مديريت شهري است. در اين راستا شهرداري اصفهان پا را از محدوده خدمت رساني صرف فراتر گذاشته و شعار شهر سالم براساس شهروند سالم را مطرح و در برنامه کاري خود قرار داده . در قالب اين رويکرد جديد، شهرداري اصفهان با هماهنگي دانشگاه علوم پزشکي بتازگي با افتتاح 166 طرح سلامت شامل 14خانه سلامت منطقه اي و 152 کانون سلامت محلي در اصفهان حرکتي تازه را آغاز کرده است . اين اقدام شهرداري در راستاي تاسيس ستاد فرهنگ سلامت در سال 93 بمنظور بهره گيري از ظرفيت هاي مردمي در ارتقاي سلامت و تصميم گيري صحيح در اين زمينه صورت گرفته است. ستاد فرهنگ سلامت شهري در اصفهان در سه بخش سلامت جسمي، رواني و اجتماعي فعاليت خود را ادامه داده است و در بخش سلامت جسمي پيشگيري از بيماريها، در بخش رواني کاهش اختلافات خلقي و در بخش اجتماعي مساله اعتياد را مورد توجه قرار داده است. تشکيل گروههاي محله محور و مردم نهاد از برنامه هاي ستاد فرهنگ سلامت شهر اصفهان براي دخيل کردن مردم در ايجاد سلامت است. جذب يکصد هميار سلامت و برگزاري دوره هاي کارگاهي مختلفي با همکاري و تاييد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان براي آنها در کنار پرداختن به حوزه توليد محتوا و انتقال مسائل تخصصي علمي و پزشکي در قالب بروشور، انيميشن، کتاب، توليدات حجمي، فضاي مجازي، توليدات طنز و امثال آن به زبان ساده به مردم از ديگر برنامه هاي ستاد سلامت شهري اصفهان است. اهميت نقش سلامت بر هيچ کسي پوشيده نيست و از بدو تولد تا پايان عمر، افراد به سلامت نياز دارند و دستيابي به سلامت درگرو مشارکت بين بخشي و مساعدت همه ارگان هاست و بايستي تمام دستگاه هاي اجرايي متصدي اين امر در شهرستان ها همکاري و تعامل داشته باشند. جامعه آرماني ترسيم شده در سند چشم انداز سال 1404 کشور، جامعه اي است که مي بايست از حداکثر سلامت برخوردار باشد. نظام سلامت جمهوري اسلامي ايران در اين سند، مسوول و پاسخگوست که ضمن فراهم سازي زمينه دستيابي به بالاترين سطح اميد به زندگي همراه با کيفيت براي آحاد مردم، اعتماد کامل مردم را جلب کرده و با کسب حمايت کليه سازمان ها و نهادها، رويکرد سلامت در همه سياست ها را اجرايي کند. اين نظام با اولويت دادن به ارتقاي سلامت و پيشگيري به بهره مندي مردم از مراقبت هاي کاراي سلامت جسمي و رواني، توجه به سلامت اجتماعي و حرکت در مسير سلامت معنوي اهتمام دارد. در اين نظام، عدالت همه جانبه (در تامين، توزيع منابع و تحقق سلامت) با رعايت کامل اصول و اخلاق حرفه اي، اصل نخست است و تمامي افراد بر مبناي نياز خود از مراقبت هاي سلامت بهره مند خواهند شد و براساس توان پرداخت خود، در تامين مالي خدمات مشارکت خواهند داشت.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield