پیام خوزستان

آخرين مطالب

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان خبر داد:

رونمایی و ابلاغ سند توسعه زنان خوزستان، به زودی گفتگو

رونمایی و ابلاغ سند توسعه زنان خوزستان، به زودی
  بزرگنمايي:

پیام خوزستان - مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان از رونمایی و ابلاغ سند توسعه زنان خوزستان در شورای برنامه ریزی استان در آینده نزدیک خبر داد. 
  سیده فرانک موسوی در حاشیه نمایشگاه هفته دولت در اهواز در جمع خبرنگاران با اشاره به جایگاه اداره کل امور بانوان در مجموعه استانداری اظهار کرد: استانداری یک جایگاه حاکمیتی دارد و نقش ما در ادارات کل استانداری نقش نظارتی و هماهنگ کننده و رصدکننده فعالیتها و مطالبه گری است و به هیچ وجه نقش اجرایی نداریم. اگر دوستانی انتظار دارند که ما وارد اجرا شویم، باید گفت که جایگاه حاکمیتی استانداری این اجازه را به ما نمی دهد بنابراین ما به نوعی سیاستگذاری برنامه های استان را بر عهده داریم و سیاستگذاری و تصمیم سازی می کنیم و تصمیم سازیها را به تصمیم گیری تبدیل می کنیم.
وی عنوان کرد: در اداره کل امور بانوان نیز بنده تمام فعالیتهای مربوط به بانوان را رصد و مطالبه گری می کنم و چالشهایی که وجود دارد را پیگیری می کنم، البته چالشها در حوزه زنان بسیار پیچیده و گسترده است و اینکه کسی مدعی شود که می تواند تمام مشکلات را حل کند، یک ادعای بی معنا است با این وجود، بر اساس ماده 101 و 102 قانون برنامه ششم توسعه که در مورد زنان و خانواده به صراحت اشاره شده و بند ت ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه، فعالیتهای ما بر اساس اسنادبالادستی رقم می خورد.
موسوی تصریح کرد: با توجه به اینکه این موضوع را دنبال می کنیم که عدالت جنسیتی در تمام موضوعات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی با رعایت انصاف برقرار شود و فرصتهای برابر در اختیار بانوان قرار بگیرد، باید در این خصوص مطالبه گری کنیم و تلاش ما بر این است که بتوانیم به استیفای حقوق بانوان بپردازیم و تمام فعالیتهایی که در حیطه کاری ما رقم می خورد، این موضوع را دنبال می کند.
وی گفت: در این جهت به تناسب موضوع، مسائل و مشکلات بانوان را در اقشار مختلف پیگیری می کنیم. در سال گذشته تلاش من بر این بود که به تقویت سرمایه اجتماعی بانوان در موضوعات و قشرهای مختلف بپردازم و در همین راستا اقدام به تشکیل پارلمان زنان کردیم. این موضوع در کارگروه امور بانوان و خانواده تصویب شد و در شورای برنامه ریزی استان خوزستان نیز با صددرصد آرا مثبت به تصویب رسید و با نظارت تمام دستگاههای نظارتی به فرمانداریها ابلاغ شد.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان بیان کرد: در این خصوص، به 25 قشر از بانوان سهمیه داده شد و انتخابات آن انجام شد و در حال حاضر در هر شهرستان یک پارلمان یا یک مجمع مشورتی بانوان وجود دارد که ذیل این پارلمان، پنج کمیته فعالیت می کند و این بانوان بر اساس تخصصشان در این کمیته ها فعالیت می کنند. 
وی گفت: این بدان معنا است که بازوان اجرایی در شهرستانها داشته باشیم که در هر شهرستان متناسب با شرایط بومی محلی آن شهرستان موضوعات مربوط به بانوان پیگیری شود و ماحصل جلسات پارلمان شهرستانها تبدیل به ایده و طرح شود و اگر در شهرستان قابل اجرا بود، با استفاده از ظرفیت آنجا اجرا می شود و در غیر این صورت، برای اجرایی و عملیاتی شدن به پارلمان استان و کارگروه امور زنان و خانواده می آید. 
موسوی ادامه داد: موضوعات مختلفی در رابطه با بانوان پیگیری شده است؛ یکی از موضوعات در راستای اجرای این دو بند ماده قانونی، تدوین سند توسعه زنان استان بود که حدود یک سال درگیر تدوین این سند بودیم. در این خصوص با صاحبنظران مختلفی صحبت کردیم، نظرسنجی انجام و پرسشنامه هایی ارائه شد و مصاحبه های حضوری و نشستهای مکرری در مرکز تحقیقات زنان انجام شد زیرا سند توسعه زنان توسط این مرکز تدوین شده است. 
وی تصریح کرد: از همه ذینفعان حوزه زنان نظرخواهی کردیم و این نظرها به تدوین این سند منجر شد. نظارت بر این این سند بر عهده دانشگاه شهید چمران بوده است و پس از آن، این سند به معاونت امور زنان ارسال و تایید شد و امیدواریم در شورای برنامه ریزی آینده این سند رونمایی و ابلاغ شود.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان بیان کرد: این سند به رشد و توسعه امور بانوان در ابعاد مختلف می پردازد و قطعا بخشهای مختلف آن برای پیگیری و اجرایی شدن، به شوراهای مختلف استان خواهد رفت. این نشان می دهد که نگاه ما به حوزه زنان، نگاهی تخصصی و رویکرد نیز رویکردی علمی است. 
وی افزود: در راستای بند ت ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه که مستقیما به توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، زنان بدسرپرست و زنان بی سرپرست و دختران بالای 40 سال می پردازد، فعالیتها در قالب چندین طرح در استان در حال اجرا است که برخی از این طرحها ادامه دارد. در همین جهت، طرحی ویژه حاشیه شهرستان اهواز اجرا شد و به 500 زن سرپرست خانوار مهارتهای فنی و حرفه ای و مهارتهای اجتماعی آموزش داده شد. 
موسوی ادامه داد: در این طرح در ابتدا 10 تسهیلگر آموزش داده شدند و پس از آن زنان سرپرست خانوار از طریق دفاتر تسهیلگری محلی شناسایی شدند و با کمک سازمان فنی و حرفه ای آموزشهای مهارتی و اجتماعی به آنان ارائه شد و به زودی مبالغ تسهیلاتی به آنان اختصاص می یابد تا کمک کنیم این بانوان آموخته های خود را به فن یا حرفه تبدیل کنند. 
وی گفت: در طرحی دیگر، آموزش 420 زن سرپرست خانوار در راستای همین ماده قانونی، با همکاری جهاد دانشگاهی استارت زده شده است. این طرح، ویژه مناطق سیل زده است که این طرح نیز در حال اجرا است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان تصریح کرد: طرح بازتوانی اجتماعی نیز ویژه مناطق سیلابی در نظر گرفته شده که 84 روستا تحت پوشش این طرح خواهد رفت و آموزشهای اولیه داده شده و سمنهای فعال و تسهیلگران شناسایی شده اند و ترجیحا افرادی انتخاب شده اند که در رشته های روانشناسی و روانشناسی بالینی و مشاوره و جامعه شناسی فارغ التحصیل هستند. این افراد آموزشها را دریافت کرده و وارد روستاها شده اند. 
وی ادامه داد: در این طرح، غربالگری خانه به خانه انجام می شود و در این طرح سعی می شود به بازتوانی افراد و خانواده ها کمک کنیم زیرا خانواده ها باید بتوانند پس از بحران سیل به مشکلات خود بپردازند و به حل مشکلاتشان کمک کنند زیرا دولت با وجود اینکه با تمام ظرفیت در این خصوص حضور پیدا کرده، با این حال قطعا قادر نیست که تمام مشکلات را حل کند بنابراین به آنان کمک می کنیم که خودشان در حلمشکلاتشان در کنار دولت باشند تا به شرایط اولیه برگردند.
موسوی با اشاره به مطالبه گری سهم بانوان در موضوعات مختلف گفت: قطعا مشکلاتی وجود دارد؛ به طور مثال در رابطه با هیاتهای ورزشی بانوان برای اعزام به مراحل نهایی و در رده های لیگهای کشوری مشکلاتی وجود دارد که تلاش بر این است با رایزنی هایی که با شرکتهای موجود در استان بخشی از مشکلات آنان را حل کنیم.
وی با اشاره به فعالیت در حوزه آسیبهای اجتماعی که زنان درگیر آن هستند ازجمله اعتیاد و خشونتهای خانگی بیان کرد: در سال گذشته اولین خانه امن بانوان در استان خوزستان افتتاح شد. تلاشهای زیادی شد تا این اتفاق افتاد. این خانه، مکانی است برای زنانی که بر اثر خشونت خانگی، خودشان و فرزندانشان مشکل پیدا کرده اند، که با حکم قضایی در این خانه اسکان داده می شوند تا شرایط عادی به زندگی آنان برگردد و بتوانند به خانه خود برگردند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان تصریح کرد: مرکز تی سی بانوان نیز در سال گذشته افتتاح شد که این مرکز، محلی است در ادامه کار کمپ ترک اعتیاد بانوان که در آن، بانوانی که اعتیاد را ترک کرده اند، به مدت شش ماه نگهداری می شوند تا مهارتهای اجتماعی و زندگی گروهی و برگشت به زنگی عادی در اجتماع را آموزش ببینند و کمک کنیم که حتی برای آنان اشتغال ایجاد کنیم.
وی با بیان اینکه تلاش می شود چالشهای حوزه زنان به طرحها و برنامه های متناسب با شرایط بومی و محلی هر شهرستان تبدیل شود، عنوان کرد: با این وجود به دلیل حساسیتی که در مورد بانوان وجود دارد و به دلیل محدودیتی که در خصوص بانوان و ملاحظات خاص و زنانه بودن این چالشها وجود دارد، چالشها در حوزه زنان بسیار پیچیده و زیاد است. تلاش ما بر این است که این چالشها را دنبال کنیم اما در بسیاری موارد نیاز به کار بیشتری وجود دارد و در شش ماهه آینده سعی بر این است با اجرایی کردن سند توسعه بانوان استان به بخشی از این مشکلات بپردازیم.
انتهای پیام


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

آلودگی ناشی از صنعت در اهواز، آزاردهنده است

بارندگی 24.3 میلیمتری در حسینیه اندیمشک

کشف 5 کیلوگرم حشیش در اهواز

بازیکنی که ظرفیت نیم فصل درخشش را نداشت

پرونده تعمیرات منازل آسیب‌دیده از سیل در شهرستان دشت آزادگان بسته شد

10 داوطلب نمایندگی مجلس در بهبهان تایید صلاحیت شدند

تداوم استقرار توده هوای سرد و مه در خوزستان

درآمدزایی باشگاه‌های بدون مجوز، تخلف و غیرقانونی است

500 بسته حمایتی بین کودکان نیازمند آبادانی توزیع شد

حفاری بدون هماهنگی با مخابرات، ارتباط شهرستان ایذه را قطع کرد

رگبار و رعد و برق در خوزستان پیش‌بینی می شود

اعلام حمایت شهروندان آبادان و خرمشهر از حمله موشکی سپاه به پایگاه‌های آمریکایی

سرسرای گیت بوستان اهواز پلمب شد

آخرین وضعیت شکاف باقی مانده در دایک مرزی هورالعظیم

بلوار «سلامت» شوشتر به نام سردار شهید قاسم سلیمانی تغییر یافت

آماده‌باش دستگاه‌های امدادی درمراسم تشییع پیکر شهید سپهبد قاسم سلیمانی

فرماندار آبادان علیه شهرداری طرح شکایت کرد

برخی مدیران در توزیع اعتبارات نقاط‌حاشیه تنگ‌نظر هستند

پیش‌بینی رگبار برای خوزستان

بازگشت فروزان سلیمانی به تیم فوتبال بانوان آویسا خوزستان

سردار باقرزاده:جستجوی پیکر مطهر شهدا در عراق ادامه دارد

دستگیری کلاهبردار فروش خودروهای مصادره‌ای

پرداخت حقوق مطالبه کارگران شهرداری‌کوت‌عبدالله

درخشش خوزستانی‌ها در جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی

لزوم استفاده مدارس فوتبال از مربیان آشنا به استعدادیابی

90 درصد پروژه‌های محورهای آسیب دیده ناشی از سیل تعیین تکلیف شدند

بارندگی هفت میلیارد ریال به شبکه فاضلاب خرمشهر خسارت زد

کمی اعتبار وفرسودگی مهمترین علل کندی اصلاح شبکه فاضلاب آبادان است

تداوم سایه سنگین مه بر خوزستان

تلاش برای حل مشکل آبگرفتگی مناطق بحرانی خرمشهر

خوزستان غرق در مه غلیظ صبحگاهی

10 گروه مشغول تخلیه آب از خیابان‌های آبادان هستند

بدون حمایت مسئولان خوزستان به جام باشگاه‌های جهان می‌رویم

پیگیری قضایی کشاورزان عامل تخریب اراضی منطقه حفاظت شده میشداغ

2 مدرسه با اعتباری بالغ بر 39 میلیارد در خوزستان افتتاح شد

تماشای بازی نفت آبادان – ماشین‌سازی رایگان شد

زن میان‌سال آبادانی محبوس در آتش نجات یافت

ابتکار: القای ناکارآمدی انتخابات خطرناک است

مه صبحگاهی خوزستان را فرا گرفت

کشف 4300 لیتر روغن تاریخ مصرف گذشته در هویزه

سگ‌آزار تبعید شد

بامدژ از مناطق آسیب پذیر اهواز در مواقع سیلاب است

خوزستان مه‌آلود، در محاصره آلودگی

پرندگان مهاجر میهمان هورالعظیم شدند

کوهنورد کرمانشاهی در ارتفاعات اندیکا پیدا شد

خط لوله انتقال بنزین یورو چهار آبادان - اهواز به نقطه پایداررسید

امیدوارم مشکلات مالی باعث نابودی نفت آبادان نشود

زلزله‌ در ایذه سه مصدوم بر جای گذاشت

130 کارگاه آموزشی - ترویجی برای کشاورزان ایذه برگزار شد

راهیابی 8 اثر به مرحله اجرای صحنه‌ای سومین جشنواره تئاتر اروند