پیام خوزستان

آخرين مطالب

برای روز کودک؛ کبوتری با بال‌های زیتونی علمي

  بزرگنمايي:

پیام خوزستان- این یادداشت شامل چهار گفتار است و در آن تلاش شده تا مخاطبان بر موضوع کودک تامل کنند و به خودشناسی در این زمینه بیندیشند.

گفتار اول ـ آینده در تسخیر کودکان


بر اساس آنچه حقوق بین المل تعریف می کند، به هر انسان که سنی کمتر از 18 سال داشته باشد، کودک گفته می شود. این مهم به معنای آن است که افراد تا پیش از این سن و در دوره ای که به عنوان کودک شناخته میشوند، باید از حمایتهای ویژهای برخوردار باشند و به نوعی در جوامع، میان آنها و بزرگسالان تفاوتی در نظر گرفته شود تا بتوانند رشد کنند، استعدادهای خود را به نمایش بگذارند و به سنی برسند که برای خود تصمیم بگیرند و مستقل شوند.


در جوامع امروزی که انسان، به سرعت در حال تغییر است و شاید بتوان گفت که هیچ زمانی را برای شناخت خود و ارزش های انسانی به منظور بهبود شرایط اجتماعی و زیستن مصالمت آمیز انسان ها در کنار یکدیگر ندارد، کودکان تنها سرمایه هایی هستند که می توانند از دوره طلایی کودکی خود به عنوان یک فرصت استفاده کرده و در راهی گام بردارند که نتیجه آن شناخت از خود به عنوان یک انسان و توجه به ارزش های انسانی است. گام برداشتن در مسیر شناخت انسانی در این دوره می تواند نجات بخش آینده جهانی باشد که کودکان امروز، در فردایی نزدیک آن را به دست خواهند گرفت.


اینکه در جوامع بشری شرایطی فراهم شود تا یک کودک فارغ از روزمرگی های زندگی و به دور از هیاهوی مدرنیته بتواند در راه شناخت خود به عنوان یک انسان گام بردارد، مساله ای است که تحقق آن نیازمند پیش زمینههایی در حوزه های مختلف است. این پیش زمینه‌ها ‌ در دوران کودکی می توانند بستر را به شکلی فراهم کنند تا کودک به آنچه مطلوب آینده جهان و هستی انسان است دست پیدا کند، آیندهای که از آن کودکان است، اگر بزرگترهای دوران بگذارند.


اگر در هر دوره، کودکان بتوانند جاه طلب تر از کودکان نسلهای پیشین خود عمل کرده و آیندهای را رقم بزنند که دغدغه های آن با دغدغه های گذشته آن جامعه متفاوت باشد، قطعا روزی فرا خواهد رسید که کودکان با آسودگی خاطر در جوامع خود زندگی و کودکی می کنند و کمتر در گیر و دار مشکلات بزگترها دچار آسیب می شوند. از این رو آینده ای که از آن سخن به میان می آوریم می تواند با گذشت زمان چهره ای متفاوت به خود بگیرد و کودکان هر عصر زمینه ساز آینده ای باشند که یک پله جلوتر از آینده نسلهای گذشته خواهد بود. این مساله به معنای آن است که باید شرایطی فراهم شود تا دغدغههای جوامع برای کودکان در هر دوره تغییر و به دغدغههای بزرگتری تبدیل شود، شرایطی که تاکنون رقم نخورده و نیازها و دغدغههای کودکان جهان در همان سطح ابتدایی باقی مانده است.


فراهم کردن بستر و زیرساخت های مناسب در جهت فرصت دادن به کودکان برای شناخت خود و ارزشهای انسانی در جوامع می تواند زمینه ساز تحقق آینده ای باشد که حال از آن حرف به میان میآوریم و در رویای رسیدن به آن هستیم. جهانی را که در آینده، کودکان میسازند قطعا اگر با اندیشه و آموزههای کودکانه شکل بگیرد و به دور از دخالت بزرگترها باشد، جهانی خواهد بود که در آن رنگ ها با همه سخن میگویند، بزرگ و کودک لبخند به لب دارند و شاد خواهند بود و از همه مهمتر صلح در آن موج خواهد زد. آینده را میتوان از حال تغییر داد، پس باید مجالی به کودکات داد تا در مسیر شناخت انسان گام بردارند و انسان به بار بیایند و بزرگ شوند.


گفتار دوم ـ دفن کودکی زیر آوار جنگ


اگر به «اعلامیه حقوق کودک‏» که در سال 1924 و پس از جنگ جهانی اول تنظیم شد، نگاه کنیم درمی‌یابیم که بیشترین دغدغهها در آن زمان در زمینه تغذیه، بهداشت و مسکن برای کودکان جنگ‏زده و آواره و حمایت آنان در برابر آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از جنگ بود. از آن زمان تا به حال حدود یک قرن میگذرد اما باید گفت که این دغدغهها برای کودکان در بسیاری از جوامع بشری همچنان پابرجا هستند زیرا همچنان سایه جنگ بر جهان سنگینی میکند و دست از سر زمین برنداشته است.


اینکه کودکان با گذشت این همه سال همچنان با دغدغههایی این چنینی در جوامع خود مواجه هستند، نتیجه جنگ بزرگترها در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... است. از زمانی که این جنگها میان جوامع بشری آغاز شده است، کودکان در سراسر جهان با مخاطرات فراوانی مواجه شدهاند و از این رو کودکی آنها نیز به خطر افتاده است زیرا در زمانی که شرایط ابتدایی مناسبی برای زیست وجود نداشته باشد و شخص از حتی حقوق اولیه خود نیز محروم باشد، قطعا زمینهای برای رشد و توسعه او فراهم نخواهد شد و حتی فرصتی برای آرامش ذهنی به منظور یافتن خود انسانی به دست نخواهد آورد و با دردهایی بزرگ می شود که در آینده خود جرقهای برای آغاز جنگ خواهند بود.


هر ساله در سراسر جهان کودکان بسیاری قربانی جنگ میشوند و در این راه جان خود را از دست می دهند. این کودکان در جنگهایی قربانی می شود که نه آن را آغاز کرده اند و نه حتی درکی از آن دارند. این مساله به عنوان یک دغدغه جهانی باید در دستور کار سازمانهای بینالمللی قرار بگیرد تا بتوانند مانع دفن کودکی کودکان زیر آوار جنگ شوند زیرا در این زمینه فقط کودکانی که کشته میشوند، قربانی جنگ نیستند بلکه کودکانی که در جنگ ها حضور دارند و حتی از آن جان سالم به درمیبرند نیز قربانی جنگ به شمار میآیند زیرا آنها کودکی خود را در درون جنگها از دست دادهاند. 


گفتار سوم ـ کودک، صلح و دیگر هیچ


صلح یعنی فکر کردن به کودکان و این چیزی است که این روزها همه آن را از یاد برده‌اند. امروز جنگ سر تا پای زندگی انسان‌ها را فرا گرفته است و به گوشه کنار زندگی بزرگ و کوچک سرک می‌کشد. همه با هم می‌جنگند، از پدر با مادر تا کشور با کشور و این مساله زمینه ساز شکستی به نام دفن کودکی کودکان زیر آوار جنگ است. وقتی بزرگترها زندگی را از یاد برده‌اند و با زمین و زمان می‌جنگند تا زنده بمانند، کودکان ناخواسته در خط مقدم شکست قرار می‌گیرند و قائله را می‌بازند. جنگ بزرگترها هیچگاه پیروز ندارد و اگر قرار باشد تا در این جنگ‌ها کسی شکست بخورد، آن افراد شکست خورده کودکان هستند.


وقتی جنگی آغاز می‌شود، کودکان بدون آنکه بخواهند جزیی از آن جنگ می‌شوند، آسیب می‌بینند، درد می‌کشند و شسکت می‌خورند. کشتار کودکان به ثورت خواسته یا ناخواسته در جنگها زمینه ساز کشیدن ترمز توسعه و رسیدن به آیندهای است که کودکان آن را رقم خواهند زد. این موضوع به عنوان یک تهدید و شکست برای جامعه جهانی آینده به حساب خواهد آمد اگر که تابلوی ایست را به جنگها در سراسر دنیا نشان ندهد.


جهانی که پیوسته به دنبال صلح و آزادی است، امروز درگیر جنگ‌هایی شده که حتی بزرگترها نیز از آن می‌ترسند. این جنگها کودکان را پاک فراموش میکنند و آیندهای را که باید به دست آنها ساخته شود زیر پا میگذارند. در این زمینه باید گفت که تنها کلید رسیدن به صلح جهانی بسترسازی برای توجه ویژه به کودکان و پایان دادن به جنگ‌هایی است که کودکان بازنده اصلی آنها هستند.


کودکان باید بازی کنند، سرگرم شوند، یاد بگیرند و توسعه دهند و از جنگ‌ها در امان باشند. نهادهای اجتماعی بین‌المللی در این زمینه می‌توانند نقش بسیار موثری را داشته باشند و از کودکان حمایت کنند تا اعتماد به نفس خود را به دست آورند و با روابط مثبت با همسالان و خانواده‌ها، جوامع گسترده‌تری را ایجاد کنند و زمینه ساز ساخت آینده بشریت باشند، آیندهای که اگر روزی توسط کودکان شکل بگیرد، قطعا بدون جنگ و سرشار از صلح خواهد بود تا هیچ کودکی زیر آوار جنگ دفن نشود.


کودکان تنها امید آینده این جهان خشن هستند. آنها می‌توانند آینده خود را شکل دهند و به جوامع بشری کمک کنند. از این رو تحقق آرزوی صلح جهانی و رویای آنکه برای یک روز هم که شده قلب فلزی ماشین‌های جنگی دنیا از کار بایستد، تنها با فراهم کردن زمینه برای رشد کودکان و دعوت آنها به تفکر برای شناخت خود و ارزشهای انسانی ممکن خواهد بود. 


گفتار چهارم ـ کبوتری با بال‌های زیتونی


کودکان امروز میتواند تحقق بخش رویای جهانی سرشار از صلح باشند و در این راه گام بردارند. کودکان برای ساخت چنین آیندهای که آرزوی جهان سراسر درگیر با جنگ است، نیازمند بسترهایی هستند تا بتواند در دوران طلایی کودکی، خود را به عنوان یک انسان بشناسند و ارزشهای انسانی را بر هر مسالهای برتر بدانند. کودکان در قالب یک انسان میتوانند با شناخت خود، جامعه جهانی تا دندان مسلح را به صلح دعوت کنند و به روی جهان لبخند بزنند. در این راه پایان جنگ‌هایی که بزرگترها با یکدیگر دارند، می‌تواند آغازگر زندگی کودکانی باشد که صلح را به جهان هدیه می‌دهند.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

ذخایر سنگ معدن با میلیاردها دلار ارزش، زیر متروی تهران

مردم نذورات بهداشتی را جایگزین نذورات غذایی کنند

دستبند هوشمند سنجشگر سلامت نوزاد/تصویر

2 بازیکن صنعت نفت آبادان برابر شاهین بوشهر غایب هستند

خوزستان پتانسیل بازگشت به وضعیت قرمز را دارد

آزادگان گنجینه ارزشمند انقلاب اسلامی هستند

مسئولان برای فعال سازی صنایع کوچک تلاش کنند

تغییر نام های تکراری معابر پایتخت از سیاست های شورای شهر

فیلترها و فرمول‌های مهم و کاربردی بورس

دستبند هوشمند سنجشگر سلامت نوزاد/نصویر

چرا قیمت ماسک در داروخانه‌ها، متفاوت است؟

پورموسوی و فولاد دوباره به هم رسیدند

فروش اوراق سلف نفتی با طرح گشایش اقتصادی رئیس جمهوری تفاوت دارد

مرحله استانی آزمون تفسیر قرآن کریم درخوزستان برگزارشد

هفت لنج صیادی در حال صید ترال در خورهای جنوبی خوزستان توقیف شدند

امام جمعه دزفول: دشمن به دنبال ایجاد دوقطبی سلامت و معنویت در محرم است

سهام عدالت در ریزش اخیر شاخص بورس دخیل است؟

فرجام یکی از کلیدی‌ترین کرسی‌های اقتصادی کابینه چه خواهد شد؟

توافق امارات و اسرائیل «معامله قرن» را کنار زد

بیانیه حماس درباره توافق اسرائیل و امارات

اتوبوس‌های برقی به پایتخت برمی‌گردند

اوراق سلف نفتی 26 مردادماه در بورس انرژی عرضه می‌شود

وضعیت هوای تهران قابل قبول است

تارتار: داوران به چشم یک تیم خنثی به ما نگاه می‌کنند

داوران به چشم تیم خنثی به ما نگاه می کنند/ بازی با سایپا سخت است

مشاغل مشارکتی هم مشمول مالیات مقطوع می‌شوند

بدهی 250 هزار میلیارد تومانی دولت به کارگران

کنکور با رعایت کامل نکات ستاد ملی کرونا برگزار می‌شود

نجات محکوم به قصاص از چوبه دار در شوشتر

دستگیری عامل قطعی مکرر شبکه برق سراسری آبادان-اروندکنار

چگونگی برگزاری تاسوعا و عاشورای حسینی در خوزستان

برخورد تریلی با قطار و له شدن لوکوموتیو

جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تامین‌ اجتماعی

شمال تهران، منطقه ای حساس در موضوعات خبری است

آتش‌سوزی کوه گردکی باغملک عمدی‌است

تحقق 101 درصدی تولید در نفت و گاز مارون

اسامی ساختمان های نا ایمن پایتخت اعلام می شود

برگزاری مراسم عزاداری سیدالشهدا با شیوه‌های بهداشتی در اندیمشک

کشف گوسفند قاچاق توسط مرزبانان دشت آزادگان خوزستان

هیئت‌های عزاداری ملزم به رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی هستند

دستگیری عامل قطعی مکرر شبکه برق سراسری آبادان – اروندکنار

12000 نفر درحوزه دانشگاه علوم پزشکی دزفول به کرونا مبتلا شده‌اند

آغاز طرح پیش فروش نفت به مردم از یکشنبه آینده

انجام آزمایش سواب بینی توسط ربات

نرخ سود سپرده نزد بانک مرکزی افزایش یافت

60 درصد از تولید نفت در غرب کارون از میادین مشترک با عراق انجام می‌شود

برخورد پراید و موتور در دیلم یک نفر را به کام مرگ برد

آمادگی شهرداری برای اختصاص مجموعه های ورزشی برای برگزاری عزاداری‌های محرم

بازداشت تمامی عوامل تیراندازی در سعادت‌ آباد

کشف 2 تن گوشت فاسد در جنوب تهران