پیام خوزستان

آخرين مطالب

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان خبر داد:

رونمایی و ابلاغ سند توسعه زنان خوزستان، به زودی گفتگو

رونمایی و ابلاغ سند توسعه زنان خوزستان، به زودی
  بزرگنمايي:

پیام خوزستان - مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان از رونمایی و ابلاغ سند توسعه زنان خوزستان در شورای برنامه ریزی استان در آینده نزدیک خبر داد. 
  سیده فرانک موسوی در حاشیه نمایشگاه هفته دولت در اهواز در جمع خبرنگاران با اشاره به جایگاه اداره کل امور بانوان در مجموعه استانداری اظهار کرد: استانداری یک جایگاه حاکمیتی دارد و نقش ما در ادارات کل استانداری نقش نظارتی و هماهنگ کننده و رصدکننده فعالیتها و مطالبه گری است و به هیچ وجه نقش اجرایی نداریم. اگر دوستانی انتظار دارند که ما وارد اجرا شویم، باید گفت که جایگاه حاکمیتی استانداری این اجازه را به ما نمی دهد بنابراین ما به نوعی سیاستگذاری برنامه های استان را بر عهده داریم و سیاستگذاری و تصمیم سازی می کنیم و تصمیم سازیها را به تصمیم گیری تبدیل می کنیم.
وی عنوان کرد: در اداره کل امور بانوان نیز بنده تمام فعالیتهای مربوط به بانوان را رصد و مطالبه گری می کنم و چالشهایی که وجود دارد را پیگیری می کنم، البته چالشها در حوزه زنان بسیار پیچیده و گسترده است و اینکه کسی مدعی شود که می تواند تمام مشکلات را حل کند، یک ادعای بی معنا است با این وجود، بر اساس ماده 101 و 102 قانون برنامه ششم توسعه که در مورد زنان و خانواده به صراحت اشاره شده و بند ت ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه، فعالیتهای ما بر اساس اسنادبالادستی رقم می خورد.
موسوی تصریح کرد: با توجه به اینکه این موضوع را دنبال می کنیم که عدالت جنسیتی در تمام موضوعات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی با رعایت انصاف برقرار شود و فرصتهای برابر در اختیار بانوان قرار بگیرد، باید در این خصوص مطالبه گری کنیم و تلاش ما بر این است که بتوانیم به استیفای حقوق بانوان بپردازیم و تمام فعالیتهایی که در حیطه کاری ما رقم می خورد، این موضوع را دنبال می کند.
وی گفت: در این جهت به تناسب موضوع، مسائل و مشکلات بانوان را در اقشار مختلف پیگیری می کنیم. در سال گذشته تلاش من بر این بود که به تقویت سرمایه اجتماعی بانوان در موضوعات و قشرهای مختلف بپردازم و در همین راستا اقدام به تشکیل پارلمان زنان کردیم. این موضوع در کارگروه امور بانوان و خانواده تصویب شد و در شورای برنامه ریزی استان خوزستان نیز با صددرصد آرا مثبت به تصویب رسید و با نظارت تمام دستگاههای نظارتی به فرمانداریها ابلاغ شد.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان بیان کرد: در این خصوص، به 25 قشر از بانوان سهمیه داده شد و انتخابات آن انجام شد و در حال حاضر در هر شهرستان یک پارلمان یا یک مجمع مشورتی بانوان وجود دارد که ذیل این پارلمان، پنج کمیته فعالیت می کند و این بانوان بر اساس تخصصشان در این کمیته ها فعالیت می کنند. 
وی گفت: این بدان معنا است که بازوان اجرایی در شهرستانها داشته باشیم که در هر شهرستان متناسب با شرایط بومی محلی آن شهرستان موضوعات مربوط به بانوان پیگیری شود و ماحصل جلسات پارلمان شهرستانها تبدیل به ایده و طرح شود و اگر در شهرستان قابل اجرا بود، با استفاده از ظرفیت آنجا اجرا می شود و در غیر این صورت، برای اجرایی و عملیاتی شدن به پارلمان استان و کارگروه امور زنان و خانواده می آید. 
موسوی ادامه داد: موضوعات مختلفی در رابطه با بانوان پیگیری شده است؛ یکی از موضوعات در راستای اجرای این دو بند ماده قانونی، تدوین سند توسعه زنان استان بود که حدود یک سال درگیر تدوین این سند بودیم. در این خصوص با صاحبنظران مختلفی صحبت کردیم، نظرسنجی انجام و پرسشنامه هایی ارائه شد و مصاحبه های حضوری و نشستهای مکرری در مرکز تحقیقات زنان انجام شد زیرا سند توسعه زنان توسط این مرکز تدوین شده است. 
وی تصریح کرد: از همه ذینفعان حوزه زنان نظرخواهی کردیم و این نظرها به تدوین این سند منجر شد. نظارت بر این این سند بر عهده دانشگاه شهید چمران بوده است و پس از آن، این سند به معاونت امور زنان ارسال و تایید شد و امیدواریم در شورای برنامه ریزی آینده این سند رونمایی و ابلاغ شود.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان بیان کرد: این سند به رشد و توسعه امور بانوان در ابعاد مختلف می پردازد و قطعا بخشهای مختلف آن برای پیگیری و اجرایی شدن، به شوراهای مختلف استان خواهد رفت. این نشان می دهد که نگاه ما به حوزه زنان، نگاهی تخصصی و رویکرد نیز رویکردی علمی است. 
وی افزود: در راستای بند ت ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه که مستقیما به توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، زنان بدسرپرست و زنان بی سرپرست و دختران بالای 40 سال می پردازد، فعالیتها در قالب چندین طرح در استان در حال اجرا است که برخی از این طرحها ادامه دارد. در همین جهت، طرحی ویژه حاشیه شهرستان اهواز اجرا شد و به 500 زن سرپرست خانوار مهارتهای فنی و حرفه ای و مهارتهای اجتماعی آموزش داده شد. 
موسوی ادامه داد: در این طرح در ابتدا 10 تسهیلگر آموزش داده شدند و پس از آن زنان سرپرست خانوار از طریق دفاتر تسهیلگری محلی شناسایی شدند و با کمک سازمان فنی و حرفه ای آموزشهای مهارتی و اجتماعی به آنان ارائه شد و به زودی مبالغ تسهیلاتی به آنان اختصاص می یابد تا کمک کنیم این بانوان آموخته های خود را به فن یا حرفه تبدیل کنند. 
وی گفت: در طرحی دیگر، آموزش 420 زن سرپرست خانوار در راستای همین ماده قانونی، با همکاری جهاد دانشگاهی استارت زده شده است. این طرح، ویژه مناطق سیل زده است که این طرح نیز در حال اجرا است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان تصریح کرد: طرح بازتوانی اجتماعی نیز ویژه مناطق سیلابی در نظر گرفته شده که 84 روستا تحت پوشش این طرح خواهد رفت و آموزشهای اولیه داده شده و سمنهای فعال و تسهیلگران شناسایی شده اند و ترجیحا افرادی انتخاب شده اند که در رشته های روانشناسی و روانشناسی بالینی و مشاوره و جامعه شناسی فارغ التحصیل هستند. این افراد آموزشها را دریافت کرده و وارد روستاها شده اند. 
وی ادامه داد: در این طرح، غربالگری خانه به خانه انجام می شود و در این طرح سعی می شود به بازتوانی افراد و خانواده ها کمک کنیم زیرا خانواده ها باید بتوانند پس از بحران سیل به مشکلات خود بپردازند و به حل مشکلاتشان کمک کنند زیرا دولت با وجود اینکه با تمام ظرفیت در این خصوص حضور پیدا کرده، با این حال قطعا قادر نیست که تمام مشکلات را حل کند بنابراین به آنان کمک می کنیم که خودشان در حلمشکلاتشان در کنار دولت باشند تا به شرایط اولیه برگردند.
موسوی با اشاره به مطالبه گری سهم بانوان در موضوعات مختلف گفت: قطعا مشکلاتی وجود دارد؛ به طور مثال در رابطه با هیاتهای ورزشی بانوان برای اعزام به مراحل نهایی و در رده های لیگهای کشوری مشکلاتی وجود دارد که تلاش بر این است با رایزنی هایی که با شرکتهای موجود در استان بخشی از مشکلات آنان را حل کنیم.
وی با اشاره به فعالیت در حوزه آسیبهای اجتماعی که زنان درگیر آن هستند ازجمله اعتیاد و خشونتهای خانگی بیان کرد: در سال گذشته اولین خانه امن بانوان در استان خوزستان افتتاح شد. تلاشهای زیادی شد تا این اتفاق افتاد. این خانه، مکانی است برای زنانی که بر اثر خشونت خانگی، خودشان و فرزندانشان مشکل پیدا کرده اند، که با حکم قضایی در این خانه اسکان داده می شوند تا شرایط عادی به زندگی آنان برگردد و بتوانند به خانه خود برگردند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان تصریح کرد: مرکز تی سی بانوان نیز در سال گذشته افتتاح شد که این مرکز، محلی است در ادامه کار کمپ ترک اعتیاد بانوان که در آن، بانوانی که اعتیاد را ترک کرده اند، به مدت شش ماه نگهداری می شوند تا مهارتهای اجتماعی و زندگی گروهی و برگشت به زنگی عادی در اجتماع را آموزش ببینند و کمک کنیم که حتی برای آنان اشتغال ایجاد کنیم.
وی با بیان اینکه تلاش می شود چالشهای حوزه زنان به طرحها و برنامه های متناسب با شرایط بومی و محلی هر شهرستان تبدیل شود، عنوان کرد: با این وجود به دلیل حساسیتی که در مورد بانوان وجود دارد و به دلیل محدودیتی که در خصوص بانوان و ملاحظات خاص و زنانه بودن این چالشها وجود دارد، چالشها در حوزه زنان بسیار پیچیده و زیاد است. تلاش ما بر این است که این چالشها را دنبال کنیم اما در بسیاری موارد نیاز به کار بیشتری وجود دارد و در شش ماهه آینده سعی بر این است با اجرایی کردن سند توسعه بانوان استان به بخشی از این مشکلات بپردازیم.
انتهای پیام


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

خرید 180 نوع دارو برای خدمات رسانی به زائران اربعین در شلمچه

خدمات شهرداری اهواز تحت‌تاثیر پروژه‌های نیمه‌تمام فاضلاب است

نخستین باران پاییزی باعث خوشحالی مردم به ویژه کشاورزان دزفول شد

آلودگی این روزهای اهواز از کجا آب می‌خورد؟

فرمانده قرارگاه مرزی ستادراهنمای زائر اربعین به خوزستان سفرمی‌کند

اربعین بهترین جلوه ونمونه تمدن حق است/قدری درمرزها کوتاهی شده است

100 دستگاه خودرو برای جابه جایی زائران از مرز شلمچه راهی عراق شد

افزایش 200 درصدی تردد زائران از مرزهای شلمچه و چذابه

آتش سوزی جنگل های اندیکا مهار شد

تقویت خدمات رسانی مخابرات در مرزهای خوزستان

کشف 853 انشعاب غیرمجاز آب در روستاهای اهواز

اجرای طرح آموزش موکب داران توسط هلال احمر دزفول در مرز چذابه

ثبت نام 2 میلیون و 400 هزار زائر اربعین در سامانه سماح

100 تانکر ثابت آب آشامیدنی در شلمچه نیاز داریم

پیش بینی 220 رام قطار برای جابجایی زائران اربعین به ست خرمشهر

22 کشته و زخمی در واژگونی یک اتوبوس در محور آبادان ماهشهر

کشف 262 قبضه سلاح جنگی و شکاری غیرمجاز در خوزستان

امنیت درگذرگاه های مرزی کشور برقرار است/زائران بااطمینان سفر کنند

همه مصدومان سانحه تصادف زائران بازگشتند/2فوتی تحویل ایران شد

باند قاچاق اسلحه در شوشتر به دام پلیس افتاد

خودسوزی زن جوان اهوازی

ادامه ایمن‌سازی مسیرهای شلمچه و چذابه در آستانه اربعین

آب شرب مواکب اربعین حسینی در مرز های شلمچه و چذابه تامین می شود

500 بسته نوشت‌ افزار بین مددجویان کمیته امداد شوش توزیع شد

400 غریق در شوشتر از مرگ حتمی نجات یافتند

رهایی 220 پرنده کمیاب زینتی از دست قاچاقچیان در خوزستان

یک خوزستانی رییس سی‌شین کیوکوشین جهانی ایران شد

حدود 80 کیلوگرم حشیش در بهبهان کشف شد

شبکه آبیاری کشاورزی در شوشتر لایروبی شد

100 خانوار عشایری اندیکا رایگان درمان شدند

10 میلیارد ریال برای تجهیز و نوسازی مدارس آبادان هزینه شد

انتقال 100 مدرسه کانکسی به مناطق عشایری صعب‌العبور خوزستان

35 مدرسه در مناطق سیل زده خوزستان در حال احداث است

توصیه‌های پلیس راهنمایی و رانندگی در آستانه سال تحصیلی جدید

معدوم‌سازی بیش از 92 هزار کیلوگرم فرآورده‌های خام دامی غیرقابل مصرف در خوزستان

بارش‌های پاییز امسال نرمال‌اند / پیش‌بینی سیل از حالا غیرممکن است

38 واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی خوزستان بهره‌برداری شدند

محموله قاچاق موتور خودروهای سنگین در امیدیه کشف شد

جلوگیری از خروج 7 هزار لیتر سوخت قاچاق توسط دریابانان ماهشهر

بخشش دوباره زندگی

لایروبی نهرهای کشاورزی خرمشهر آغاز شد

سوداگر مرگ برای گمراه کردن پلیس منزل خود را به آتش کشید

برپایی موکب‌های اربعین در عراق آغاز شد

دندان‌درد، کودکان اوتیسم خوزستان را به مراکز درمانی دیگر استان‌ها می‌کشاند

نمایشگاه طراحی و تصویرسازی کودک و نوجوان در اهواز برپا شد

رونمایی و ابلاغ سند توسعه زنان خوزستان، به زودی

نمایشگاه‌های هفته دولت و کارآفرینی با هدف صرفه جویی در هزینه‌ها ادغام شدند

«مُطبَق‎خونه دِسفیلی» منتشر شد

15 پروژه شهرداری دزفول در هفته دولت به بهره برداری می رسند

قیمت مرغ کشتار روز روند کاهشی گرفته است